Om Andrahandsmarknaden

Andrahandsmarknaden för biljetter har funnits så länge som det funnits evenemang. Internet har gjort marknaden mer tillgänglig för konsumenter och Biljett24 bidrar till att göra det säkrare att både köpa och sälja biljetter än någonsin tidigare. 

Den fria marknaden skapar flera fördelar för dig som konsument och även för artister, arrangörer och arenor. Eftersom andrahandsmarknaden underlättar för biljettinnehavare att sälja vidare oanvända biljetter är det fler som vågar köpa biljetter i första hand – i slutändan innebär det att färre stolar står tomma på de stora evenemangen.

Så hur gynnar en fungerande andrahandsmarknad dig?

  • Biljettinnehavare & Köpare (Konsumenter)
    Vi är många som varit med om att ha köpt biljetter till ett evenemang ett halvår i förväg för att senare få förhinder från att gå på evenemanget. Vad skulle vi då göra om vi inte hade möjlighet att sälja biljetten på ett säkert sätt? Även om de flesta som köper en biljett också kommer gå på evenemanget, så medför möjligheten att kunna sälja vidare sin biljett en ökad trygghet för dig som konsument.

    För köpare av biljetter öppnar sig helt nya möjligheter. Idag behöver du inte ägna timmar åt att köa för att vara säker på att få en biljett, du behöver inte heller bestämma dig månader i förväg – ofta kan du faktiskt köpa din biljett samma dag som evenemanget, trots att biljetterna är slutsålda hos officiella återförsäljare. Denna tjänst kan Biljett24 erbjuda eftersom vi arbetar med dynamisk prissättning som styrs av tillgång och efterfrågan. Priset kan alltså förändras med tiden.
  • Artister, Arrangörer & Arenor
    Andrahandsmarknaden bidrar till att fler besökare kommer till evenemanget, vilket innebär ökad kringförsäljning så som för till exempel souvenirer, mat & dryck. Marknaden bidrar också till att fler vågar köpa biljetter, vilket i slutändan innebär ökad biljettförsäljning. Dessutom visar forskning att även lokaltrafik, hotell, restauranger och butiker i arenans närområde gynnas av andrahandsmarknaden, vilket är viktigt att belysa då denna positiva effekt på samhällsekonomin ofta tas med i beräkningen vid byggandet av nya arenor.

Vi värnar om en fri och säker marknad
Som en ledande aktör verkar Biljett24 för att skydda andrahandsbolagen såväl som konsumenternas rättigheter gentemot de stora dominerande aktörerna på biljettmarknaden.