Om Andrahandsmarknaden

Andrahandsmarknaden för biljetter har funnits så länge som det funnits evenemang. Internet har gjort marknaden mer tillgänglig för konsumenter och Biljett24 bidrar till att göra det säkrare att både köpa och sälja biljetter än någonsin tidigare. Genom hundratusentals felfria transaktioner har vi under 17 års tid hjälpt fans i alla åldrar att sälja och köpa biljetter på ett säkert sätt.

Den fria marknaden skapar flera fördelar för dig som konsument och även för artister, arrangörer och arenor. Eftersom andrahandsmarknaden underlättar för biljettinnehavare att sälja vidare oanvända biljetter är det fler som vågar köpa biljetter i första hand – i slutändan innebär det att färre stolar står tomma på de stora evenemangen.

Biljett24 värnar om en fri och säker marknad
Det är viktigt att det finns säkra alternativ för konsumenter att köpa och sälja biljetter i andra hand. I ett fåtal länder har världsdominerande aktörer på förstahandsmarknaden genom intensiv lobbying lyckats få till lagstiftning som förhindrar för konkurrerande företag att erbjuda säkra förmedlingstjänster på andrahandsmarknaden. Det har till exempel i Norge lett till att man fått ökade problem med organiserad brottslighet kring biljettmarknaden där oseriösa aktörer säljer falska biljetter eller på andra sätt satt i system att lura konsumenter i samband med stora evenemang.

Falska biljetter förekommer också fortfarande på svenska traditionella köp- och säljsajter som till exempel Blocket. Aktörer som Biljett24 bidrar dock kraftigt till att motverka oseriösa aktörer och organiserad brottslighet på biljettmarknaden genom att vi erbjuder ett säkert alternativ till konsumenter. Om vi inte hade kunnat erbjuda våra säkra förmedlingstjänster så är det tyvärr givet att många av de hundratusentals konsumenter som genom åren sökt sig till oss i stället hade hamnat i händerna hos oseriösa aktörer.

Dynamisk prissättning hos arrangörer
Det blir allt vanligare att dominerande aktörer på förstahandsmarknaden lägger undan ett stort antal biljetter från den ordinarie försäljningen som sedan säljs genom så kallad ”dynamisk prissättning”. Biljett24 menar att när arrangören vid det officiella biljettsläppet lägger undan biljetter för att sälja dessa till ”dynamiska priser” utefter enskilda konsumenters betalstyrka är det att likställas med prisdiskriminering.

Att arrangören på detta sätt utnyttjar sin ensamställning förklarar varför de dynamiskt prissatta biljetterna ofta är avsevärt dyrare än de biljetter som köps- och säljs på den fria marknaden. Till många evenemang är arrangörens dynamiskt prissatta biljetter mer än dubbelt så höga som biljetternas faktiska marknadspris jämfört med likvärdiga biljetter som säljs under konkurrens på andrahandsmarknaden.

Några arrangörer menar att deras upplägg för dynamisk prissättning är helt okej eftersom en del av kakan går till artisten. Ofta rör det sig dock om de allra största artisterna som redan tjänar sjusiffriga belopp på en konsert. Biljett24 menar att det inte är rimligt att dessa artister och arrangören ska kunna profitera på fansens bekostnad genom att manipulera marknaden och därigenom få betalt mer än vad de faktiska marknadspriserna skulle varit under normal konkurrens. Det är därför särskilt viktigt för alla konsumenter att konkurrensen på biljettmarknaden fungerar – oavsett om man köper biljetter i första eller andra hand.

Så hur gynnar en fungerande andrahandsmarknad dig?

  • Biljettinnehavare & Köpare (Konsumenter)
    Vi är många som varit med om att ha köpt biljetter till ett evenemang ett halvår i förväg för att senare få förhinder från att gå på evenemanget. Vad skulle vi då göra om vi inte hade möjlighet att sälja biljetten på ett säkert sätt? Även om de flesta som köper en biljett också kommer gå på evenemanget, så medför möjligheten att kunna sälja vidare sin biljett en ökad trygghet för dig som konsument.

    För köpare av biljetter öppnar sig helt nya möjligheter. Idag behöver du inte ägna timmar åt att köa för att vara säker på att få en biljett, du behöver inte heller bestämma dig månader i förväg – ofta kan du faktiskt köpa din biljett samma dag som evenemanget, trots att biljetterna är slutsålda hos officiella återförsäljare. Denna tjänst kan Biljett24 erbjuda eftersom vi förmedlar biljetter på marknaden där priserna styrs av tillgång och efterfrågan.

  • Artister, Arrangörer & Arenor
    Andrahandsmarknaden bidrar till att fler besökare kommer till evenemanget, vilket innebär ökad kringförsäljning så som för till exempel souvenirer, mat & dryck. Marknaden bidrar också till att fler vågar köpa biljetter, vilket i slutändan innebär ökad biljettförsäljning. Dessutom visar forskning att även lokaltrafik, hotell, restauranger och butiker i arenans närområde gynnas av andrahandsmarknaden, vilket är viktigt att belysa då denna positiva effekt på samhällsekonomin ofta tas med i beräkningen vid byggandet av nya arenor.