Integritetspolicy

För oss på B24 Sweden AB (“Bolaget”), org.nr 556750-4500, är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter. Genom vår integritetspolicy informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra tjänster eller produkter, eller när du skriver upp dig för att mottaga vårt nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter. För sådana personuppgifter är Bolaget personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar personuppgifter från dig när du registrerar dig på vår webbplats, kontaktar vår kundservice, gör ett köp, säljer biljetter och/eller deltar i en tävling. Exempel på sådana personuppgifter är:

  •        Namn
  •        Adress, telefonnummer och e-postadress
  •        Personnummer (T. ex. vid köp genom fakturabetalning)
  •        Betalningsinformation samt betalningshistorik
  •        Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, leveransadress, faktura etc.

Vi sparar informationen så länge som du väljer att inneha ett inloggningskonto hos oss samt så länge det krävs för att uppfylla vår del av dina eventuella avtal med oss. Vi lagrar också uppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, till exempel genom bokföringslagen där vi är skyldiga att lagra vissa personuppgifter under innevarande år samt sju år därefter.

Marknadsföring
I samband med att du registrerat ett konto hos oss och/eller köpt produkter eller tjänster av oss kan Bolaget även använda personuppgifter för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis e-post, sms och postala utskick. Vi kan även komma att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att kontakta oss. Genom att logga in på ditt konto kan du också uppdatera dina preferenser för nyhetsbrev och annan marknadsföring.

Samtycken
För behandlingar av personuppgifter, utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om du vill erhålla vårt nyhetsbrev utan att vara registrerad kund hos oss. Du har rätt att när som helst återkalla samtycken genom att kontakta oss.

Tredje part som kan ta del av dina personuppgifter
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter kan vi komma att dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av evenemangsbiljetter. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med syftet för vårt avtal.

Vid köp av transport, inkvartering, evenemangsbiljetter eller bokning av restaurang kan dina personuppgifter lämnas till tredje part där detta krävs för att kunna utföra den begärda tjänsten.
När du ringer till Biljett24s kundservice, kan den telefonist som anlitas av Bolaget hantera de personuppgifter som du väljer att lämna över telefon, för att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Dina rättigheter
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om du har ett konto hos Biljett24 kan du få ut dina uppgifter genom att logga in på ditt konto hos oss. Biljett24 reserverar sig här för tillfälliga driftstörningar. Du har alltid rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Biljett24 genom att kontakta oss.

Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto hos Biljett24 samt begära att dina personuppgifter raderas i våra register genom att kontakta oss. Vi hanterar din begäran så fort som möjligt. Uppgifter som krävs för att vi ska följa de lagar som Bolaget omfattas av kan dock komma att undantagas då sådana personuppgifter alltid ska lagras så länge som det krävs enligt lagstiftningen.

Om du är missnöjd med vår hantering av personuppgifter har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.