Tid kvar för att slutföra ditt köp

Alla evenemang på Tele2 Arena

Tele2 Arena är en av Sveriges modernaste arenor och invigdes i juli 2013. Arenan används året om och evenemang kan hållas både med öppet eller stängt tak. Till vardags är detta hemmaarenan för Hammarby IF och Djurgårdens IF i fotbollsallsvenskan.

Detta är en stor multiarena och för konserter är de närmsta sektionerna uppskattningsvis belägna ca 20-30 meter från scenen medan sektionerna längst bort från scenen har ett avstånd på ca 120-135 meter. För konsertbesökare som är vana att besöka mindre arenor, som till exempel Globe Arena, kan avstånden på Tele2 Arena uppfattas som långa även på de sektioner som är närmast scen. Fördelarna med en arena i denna storlek är den stora publikfesten och magiska stämning som ofta uppstår tack vare att så mycket folk får plats. Uppskattningsvis tar Tele2 Arena in upp till ca 40000 besökare vid konserter.

Biljett24s generella kategoriindelning för platser på Tele2 arena bedöms enligt följande:

Bästa Sittplats
Platser på långsidans nedre etage. Avståndsskillnaden mellan olika sektioner och scenen inom denna kategori är uppskattad till mellan ca 30-80 meter beroende på sektion. På sektionerna närmast scen kan det upplevas att vinkeln till skärmar etc. är snäv, detta ska ses i förhållande till att platserna längre bort ifrån scen istället har ett längre avstånd, men där sikten till skärmarna är bättre. Sett till sektionernas placering jämfört med andra platser på arenan gör vi en helhetsbedömning där vi anser att platserna inom denna kategorin är inom Tele2 arenas bästa sektioner.

Bra Sittplats
Platser på långsidans övre etage, kortsidans nedre etage samt platser på långsidans nedre etage med sidosikt nära scen.

Platser belägna på långsidans övre etage förmedlar en helhetskänsla med utsikt över hela arenan, sikten till skärmarna avgörs beroende på närhet till scenen, ju längre ifrån scenen desto bättre sikt mot skärmarna och vice versa.

Platser belägna på kortsidans nedre etage mitt emot scenen ger ett helhetsintryck över scenen från ett längre avstånd, sikten mot skärmarna är fri och en bra översikt av arenan upplevs även härifrån.

Platser med sidosikt är belägna mycket nära scenen i förhållande till andra platser på arenan. Närheten uppfattas ofta som mycket positiv och sikten till scenen är fri medan sikten till bildskärmarna kan vara begränsad.

Sittplats
Platser belägna på övre etage, dels på kortsidan mitt emot scenen samt i kurvorna på samma sida som scenen.

Platser på kortsidans övre etage mitt emot scenen har ett långt avstånd till scenen men en bra utblick över arenan.

Platser i kurvan på samma sida som scenen är, i förhållande till andra platser inom kategorin, mycket nära scenen. När platser säljs här är scenen öppen och man har full insyn till showen bortsett från de skärmar som är riktade mot publikhavet. Många uppskattar dessa platser på grund av närheten, men också då man får möjlighet att uppleva ståplatspubliken framifrån.

Vi är väl medvetna om att olika kunder har unika preferenser och om du har specifika önskemål gällande placeringen på Tele2 Arena ber vi dig att kontakta oss innan ditt köp. Du kan också lämna önskemål i samband med beställningen, dessa önskemål uppfylls i så fall i mån av plats. Om inga önskemål lämnas kommer du bli placerad någonstans inom din valda kategori.

Visar 1 - 4 av 4 artiklar
Visar 1 - 4 av 4 artiklar

Nyligen visat

Inget visat